GÜBRE FİYATLARI
Cinsi
Fiyatı
Açıklama
Yıllara Göre Gübre Fiyatı
Yıl
Fiyat
Üre
Gübre
2007
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

%46 ÜRE
%33 AMONYUM NİTRAT
%21 AMONYUM SÜLFAT
DAP 18-46
20-20-0
15-15-15
POTASYUM SÜLFAT
%26 CAN
TSP

ÖZEL GÜBRELER

MAP
MKP
SOLOPOTAS
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM SÜLFAT
CALSİYUM NİTRİT
FOSFORİK ASİT
KÜKÜRT
MANGAN SÜLFAT
ÇİNKO SÜLFAT
BORAX